ถ้าตัดความคิดที่จะ "ครอบครอง" คนที่เรารักออกไปได้
คนที่จะสบายใจและมีความสุขก็คือตัวเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าค่ะ
  • 3
โฆษณา