2 ม.ค. 2022 เวลา 02:29 • ธุรกิจ
ส่วนตัว..คิดว่าธุรกิจทุกอย่างที่ไม่ต้องเช่าหน้าร้าน
ออนไลน์ทุกอย่างดีที่สุดไม่ว่าการขาย ซื้อมาขายไป
การสอน การคิด การเขียนเป็นต้น
โฆษณา