2 ม.ค. 2022 เวลา 12:56 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย ก็หยุดพักก่อนครับ
ปล่อยมือจากการพยายามเข้าใจตัวเองและผู้อื่นสักพัก
1
แล้วหันไปใช้ชีวิตให้ไหลไปตามจังหวะของเวลา อย่าไปหมกหมุ่นกับคำถามว่าเกิดมาเพื่ออะไร จะทำหรืออยู่ต่อไปเพื่อใคร
อะไรที่ทำแล้วรู้สึกไม่เหนื่อย ก็เลือกสิ่งนั้นมาทำ
1
เพราะถึงวันหมดอายุขัย ชีวิตเรามันก็จะปิดฉากลงไปเอง
2
ใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาดีกว่าครับ
โฆษณา