กลับมายอมรับในสิ่งที่เป็นตัวเองดูนะคะ
ทั้งมิติที่ดี และมิติที่ดีน้อยลงหน่อย
1
ทำความเข้าใจในตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป
เรามีลมหายใจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ลมหายใจไม่เคยจากเราไปไหนไกล
แต่เราจะเจอก็ต่อเมื่อเราวางความคิดลงก่อน ถึงจะสังเกตเห็นการเดินเข้าเดินออกของเพื่อนคนนี้.
1 ถูกใจ
258 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...