อยู่อย่างมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราทำให้ใด้อย่างที่คิดแล้วแล้วสิ่งที่หวังก็จะเข้ามาเอง
1ถูกใจ
236รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...