ต้อนรับปี 2565
ไม่มีใครล่วงรู้อนาคต
ไม่มีใครคาดการณ์​เหตุต่างๆล่วงหน้าได้
ไม่มีใครเตรียมตัวสำหรับวันข้างหน้า
เท่าที่รู้ปัจจุบัน ณ เวลา ตอนนี้ เดี๋ยวนี้
เรามีลมหายใจ
อดีตสอนให้เราเติบโต
อดีตสอนให้เราใช้ชีวิต
อดีตสอนให้เรามีประสบการณ์
อดีตสอนให้เราจดจำ
อดีตสอนให้เราปรับตัว
อดีตสอนให้เราคิด ไตร่ตรองมากขึ้น
อดีตสอนให้เรารู้อะไรผิดถูก
อดีตสอนให้เราเข้าใจเหตุและผล
อดีตสอนให้เรารักตัวเองมากขึ้น
อดีตสอนให้เราเมื่อเริ่มต้องไปต่อ
สุดท้ายเพราะเรามีอดีตคอยสอน เราถึงพัฒนาตัวเองได้มาถึงปัจจุบัน
เพราะฉะนั้น ไม่มีใครไม่ประสบสำเร็จในชีวิต แค่ตัวเราเองมากกว่า อยากประสบความสำเร็จ มากหรือ น้อย เพียงใด
จงจำไว้ว่า ต่อให้คุณนอนไม่ทำอะไรเลยใน 1 วัน แต่สมองของคุณ ยังคิดไม่หยุด อยากนั่น อยากนี่ อยากนู้น แค่คุณไม่ลุกขึ้นทำเท้านั้นเอง
ช้า เร็ว ที่ตัวคุณกระทำ แต่ความมั่นคง อยู่ในจิตใจคุณ ทำสม่ำเสมอหรือเปล่า
อยากประสบความสำเร็จไม่อยาก อยู่ที่ตัวคุณเอง จะขยับไปมากได้ขนาดไหน ทุกอย่างในอดีตสอนคุณหมดแล้ว แค่เริ่มทำปัจจุบันเท่านั้นเอง
Good Luck....
New year.....​
โฆษณา