3 ม.ค. 2022 เวลา 09:40 • ความคิดเห็น
- แบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง ไปลงทุน หาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่ม
- หารายได้เสริม ทำงานอื่นๆ ตามที่ตัวเองชอบและถนัด
- ประหยัด ขยัน อดออม
โฆษณา