ค่าตอบแทนกับค่าใช้จ่ายมันห่างกันมาก ก็ต้องขยันฝึกจิตใช้กฏแรงดึงดูดให้เป็น ฝึกอยู่เหมือนกัน 😁
โฆษณา