3 ม.ค. 2022 เวลา 12:11 • ความคิดเห็น
ออกไปหางาน-ออกไปทำงานหรือว่าออกไปรองานครับ.
ถ้าคุณมีที่ไปที่ดีกว่านี้ก็บอกเขาตรงๆเลยแต่ควรบอกเขาล่วงหน้าด้วยเพื่อเขาจะได้หาคนมาทำงานแทนคุณ..ถ้าคุณบอกเขากระชั้นชิดมันอาจจะเกิดความเสียหายกับเขาได้และอาจมีผลทางกฏหมายแรงงานถ้าเกิดความเสียหาย...แต่ถ้าคุณคิดว่าจะออกไปเพื่อหาสมัครงานแนะนำอย่างเพิ่งออกเพราะตอนนี้งานหายาก.
โฆษณา