4 ม.ค. 2022 เวลา 02:17 • ความคิดเห็น
บอกเหตุผลที่คิดจะออก บอกค่าใช้จ่ายที่เราไม่พิใช้
และขอโทษที่มาแจ้งลาออกเพราะเงินเดือนน้อย
โฆษณา