เป็นลักษณะปรึกษาค่ะ โดยแจ้งว่าจะออกช่วงไหนให้เหตุผล ระบุก่อน 3 เดือนล่วงหน้า
ระหว่างนี้เคลียร์งานให้เรียบร้อบ ทำวิธีในการทำงานไว้ เพื่อที่คนอื่นมาทำงานต่อได้
และวางแผนเมื่ออกจากตรงนี้ จะมีแนวทางอย่างไรต่อ ^^ มาดูกันว่าหัวหน้าว่าไงต่อค่ะ
โฆษณา