4 ม.ค. 2022 เวลา 06:33 • อาหาร
อยู่ในงบ 30 บาท น่าจะยากนะครับ
ยกเว้นทำเอง และทำเผื่อไว้หลาย ๆ มื้อ
จริง ๆ น่าจะมีคนคิดธุรกิจเกี่ยวกับอาหารครบ 5 หมู่ในราคาอยู่ในช่วง 40-60 บาทมาจำหน่ายนะครับ ทำแบบสมัครสมาชิกจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ เฉลี่ย 50 บาทต่อมื้อต่อคน เดือนหนึ่งจ่ายเหมา ประมาณ 4,600 บาท (ตีไปว่า 30 วันต่อเดือน)
ยุคนี้ ต่างคนต่างหาทำ ราคาอาหารที่มีครบ 5 หมู่ต่อมื้อเลยแพง
โฆษณา