บางที เราอาจกำลังเป็นทาสของโลกใบนี้อยู่🥺
ลองคิดดูว่าจริงๆแล้ว เราทั้งหมดนั้นเป็นทาส บางทีคุณอาจคิดว่ากำลังเป็นอิสระ แต่ความจริงนั้นเราต่างเป็นทาส เพราะเราไม่สามารถเลือกเพศกำเนิด ชาติพันธุ์ สังคม ครอบครัว หรือแม้แต่ DNA ของเราเอง
เหมือนกับว่าเราเกิดมาแล้วโดนผูกมัดกับอะไรบางอย่างที่ผ่านการเลือกมาก่อนแล้ว
คุณอาจมีนายทาสมากมาย ทั้งวัตถุนิยม เจ้านายของคุณ สังคมของคุณ ครอบครัวของคุณ แรงกดดันจากสังคมรอบตัวของคุณ
และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับคุณจริงๆ
ทางเดียวที่คุณสามารถปลดปล่อยตัวเองได้อย่างแท้จริงคือการปรับเปลี่ยนความเป็นทาสของคุณ
สู่การเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างคุณมา
ไม่ใช่เป็นทาสของตัวคุณ ไม่ใช่อัตตาของคุณ ไม่ใช่บริบททางสังคมของคุณ
แต่เป็นทาสของความจริงแห่งพระเจ้า
เพราะพระเจ้ารู้จักคุณ มากกว่าที่คุณรู้จักตัวเอง
เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างคุณมา สร้างจักรวาลและโลกใบนี้
ทุกสิ่งทั้งมวลพระองค์ย่อมรู้ดี ว่าอะไรคู่ควรกับมนุษย์
และนั่นคือสันติภาพในชีวิตที่แท้จริง🕊
เพราะงั้น มาลองศึกษาอิสลามกันไหมคะ🥺🌷
เพราะนี่คือเป้าหมายของการเกิดมาของมนุษย์ที่แท้จริง💞
โฆษณา