ก็ใช้ตามแบบที่เคยใช้มานั่นแหละ แล้วก็ยุติการแสวงหาความเข้าใจ ยุติการเปรียบเทียบตัวเองกับสังคมภายนอก ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็น และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ไม่มีใครเป็นเพื่อน ก็จงเป็นเพื่อนกับตัวเอง ทำความเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ ไม่มีใครให้รัก ก็จงรักตัวเองเลิกเบียดเบียนตัวเอง ด้วยการหาความทุกข์มาใส่ตัวได้แล้ว
เกิดมาทำไม เป็นการตั้งคำถามที่ดี แต่เมื่อตั้งคำถามก็อย่าทุกข์กับความพยายามหาคำตอบ ใช้ทุกวินาทีของคุณนั่นแหละตอบคำถามตัวเอง ทุกย่างก้าวของคุณคือคำตอบของคำถามของคุณ เพราะมันคือร่องรอยประสบการณ์ที่คุณฝากไว้ให้ชีวิตของคุณ ดีหรือไม่ดีคุณเลือกเดินเอง
อยากรู้เรื่องราวในอดีต ให้ดูผลของปัจจุบัน
อยากรู้เรื่องราวในอนาคต ให้ดูการกระทำของปัจจุบัน
เมื่อเป็นเช่นนี้ นั่นหมายความว่าที่ผ่านมายังงง ๆ กับชีวิต ก็ควรตั้งต้นใหม่ซะ ขีดเขียนใหม่ แล้วไปต่อ
  • 1
โฆษณา