กว่าจะมาเป็นคนรักได้ก็ต้องมีระดับความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อน เมื่อให้ความสำคัญน้อยลง ก็เท่ากับว่าไม่สม่ำเสมอในความสัมพันธ์นั้น และถ้าใช้เวลาด้วยกันน้อยกว่าเพื่อนมันก็ต้องเกิดความห่าง และความห่างนี่แหละค่ะที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
โฆษณา