นพพรเล่าเรื่อง
5 มกราคม 2565
ปี 2564 โลกเปลี่ยนเร็ว แต่คลุมเครือ และไม่แน่นอน เพราะ Digital Disruption ผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอะไรบ้าง
10 เรื่องใหม่ที่เรียนรู้ ในปี2564
ภาพโดยผู้เขียน
1.การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เช่น Zoom meeting ในฐานะกรรมการขององค์กรต่างๆที่ผมทำงานด้วย ต้องเปลี่ยนการประชุมจาก Onsite เป็น Online ต้องเรียนรู้เครื่องมือการสื่อสารใหม่ทั้งหมด สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนการประชุม มีประสิทธิภาพแต่ยังขาดประสิทธิผล
2.การถ่ายทอดสด Facebook Live ด้วยโปรแกรม StreamYard ที่มีคุณภาพ แต่ง่ายในการใช้งาน ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.การใช้ฉากเขียว Green Screen ในการถ่ายทอดสด สามารถสร้างฉากต่างๆได้อย่างงดงาม ด้วยภาพถ่ายของเราเอง เยี่ยมมาก
4.การผลิตสื่อด้วยมือถือในโครงการของคุณสุทธิชัย หยุ่น Suthichai Mojos Lab 1ได้ผลงานที่ผลิตทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก
5.การบินโดรน DJI Mini 2 เป็นความฝันมายาวนานที่อยากถ่ายรูปมุมสูงด้วยโดรน ได้ทดลองบินและเรียนรู้จนคล่องตัว และประทับใจใน DJI Mini 2 สร้างผลงานได้ดีเกินราคา
ภาพโดยผู้เขียน
ภาพโดยผู้เขียน
6.การใช้งานมือถือ Xiaomi T10 Pro เป็นมือถือที่ผมได้ดูรีวิวการใช้จาก YouTube ของวิทยากรจนครบทุกฟังก์ชั่น แล้วนำมาใช้ในสื่อมวลชนของตัวเองได้อย่างคุ้มค่า เกินราคาสินคาที่จ่ายไป
7.การเขียน Blockdit และสร้างเพจ โดยมีเพื่อนแนะนำ ทำให้ได้ทบทวนการคิด การเขียนและการนำเสนอประสบการณ์อีกรูปแบบ เพิ่มเติมจากเฟสบุ๊คที่เคยทำมา และได้ประสิทธิผลที่ต่างไปจากเดิม
8.พัฒนาการเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาบนเวที ได้ทดลองนำรูปแบบใหม่มาใช้ในการเสวนา ทำให้การเสวนากระชับและน่าสนใจยิ่งขึ้น จนได้รับคำชมจากเจ้าภาพหลายเวที
9.ได้รับฟังเรื่องราวของหลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี จากธรรมะนิยายที่เป็นงานเขียนของอาจารย์สุทัสสา อ่อนค้อม และประวัติหลวงปู่มั่น จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อวิริยังค์ ทำให้ยิ่งศรัทธาต่อปฎิปทาต่อทั้ง2ท่าน และเข้าใจในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
10.ได้เรียนรู้เรื่องพระเครื่องจากวิทยากรและชมพระเครื่องแท้ๆ
ภาพโดยผู้เขียน
นี่คือ ความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่และเรื่องราวใหม่ฯที่ผมได้เรียนรู้ในปี2564ที่ผ่านมา ที่จะกลายเป็นมวลประสบการณ์เพื่อต่อยอดการทำงานในปี2565และปีต่อๆไป
นพพร พันธุ์เพ็ง
5 มกราคม 2565 เวลา11.24น.
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา