5 ม.ค. 2022 เวลา 06:45 • การศึกษา
พระพุทธเจ้า ตรัสเอาไว้ว่า อารมณ์ของมนุษย์เรา แท้จริงแค่ 3 อารมณ์ คือ สุข ทุกข์ และ วางเฉย ขึ้นอยู่กับว่า ณ ตอนนั้นเราอยู่ในอารมณ์ไหน
โฆษณา