5 ม.ค. 2022 เวลา 08:12
วันนี้ท้องฟ้าของคุณเป็นยังไงบ้าง?
The sky while you look up, it so wonderful picture.
ท้องฟ้า ณ ช่วงเวลาที่เหม่อมองขึ้นบนท้องฟ้า
วันนี้อากาศหนาว แต่ท้องฟ้าสดใส เมื่อมองขึ้นฟ้ากลับเห็นปุยเมฆจำนวนมากเรียงรายกันเหมือนกลับผิวหน้าของคลื่นทะเล
บางวัน บางเวลาท้องฟ้าอาจจะสดใส สวยงาม ขอแค่คุณมองขึ้นไปเห็นความงดงามของท้องฟ้าที่กำลังวาดภาพให้คุณมอง
1
ภาพที่มองอาจจะทำให้วันนั้นของคุณสวยงาม มีความสุขขึ้นมาได้ครู่หนึ่ง
ท้องฟ้าวันนี้ของคุณเป็นยังไงกันบ้าง?
……….
โฆษณา