5 ม.ค. 2022 เวลา 08:42 • ไลฟ์สไตล์
ไม่รู้ว่าจะหานิยามยังไงกับคำว่าสมบูรณ์แบบ
อาจจะเป็นแค่มายาคติที่ไม่มีวันเป็นจริงก็ได้
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า
คำว่าสมบูรณ์แบบนั้นน่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
การวิเคราะห์วิจารณ์ตรวจสอบได้อยู่เสมอ
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ เอกลักษณ์ เอกภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งนั้นๆ
และใกล้เคียงคำว่าเสถียรภาพที่สุด
โดยจะใช้หลักการนี้กับทุกสิ่ง
โฆษณา