5 ม.ค. 2022 เวลา 08:53 • ความคิดเห็น
การเหยียด การดูถูกผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้ชาย ทำงานไม่ดีเท่าผู้ชาย ทุกวันนี้บริษัทเราผู้หญิงบริหารงานทั้งหมดทั้งที่เป็นโรงพิมพ์งานก็หนัก
โฆษณา