ปัญหานึงที่ต้องระวังในอนาคตเกี่ยวกับ AI คือ Code สามารถถูกเขียนขึ้นโดย คนที่ไม่คำนึงศีลธรรมครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?
54 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา