5 ม.ค. 2022 เวลา 10:32 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ปัญหานึงที่ต้องระวังในอนาคตเกี่ยวกับ AI คือ Code สามารถถูกเขียนขึ้นโดย คนที่ไม่คำนึงศีลธรรมครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?
โฆษณา