5 ม.ค. 2022 เวลา 21:20 • ความคิดเห็น
ว่าเราเป็นสลิ่ม เรารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มันผิดตรงไหน!?
โฆษณา