ผมยาวเสียเลือดไปดูแลมาก..เลยเหลือไปเลี้ยงสมองน้อย ^^
  • 4
โฆษณา