เพราะถุ้าผมยาวแล้วดันอยากออกไปวิ่งร้องไห้กลางสายฝนเหมือนใน MV มันจะเป็นหวัดได้ง่ายน่ะครับ I Guess
โฆษณา