ในความเห็น​ส่วนตัว
การข้ามสถานะจากโสด​ ไปเป็นมีคู่​ครอง​ ต้องสอบผ่านจุดคุ้มทุนของชีวิต​
โฆษณา