คงต้องรอเทคโนโลยีที่จะทำให้แกนดาวอังคารกลับมาหมุนได้อีกครั้ง เพื่อทำให้เกิดชั้นบรรยากาศที่ดีกว่าตอนนี้ก่อนครับ
คงจะยาก
โฆษณา