⭐ดาว..เดินทาง🌠
3
เก็บดาวเดือนตามเตือนจิตติดในฐาน
นิมิตมั่นกลั่นในใจไปทุกหน
ยิ้มผ่องใสสุขกายใจไม่กังวล
ปล่อยวางพ้นกอปรจิตให้อยู่ในบุญ
3
จิตจำอยู่ยังเห็นชัดแจ่มใสแท้
รวมแน่วแน่ทั้งตื่นหลับจับกลางศูนย์
สุขใจท่วมไหลเย็นทั่วทวีคูณ
เกินเทียบบุญสร้างโบสถ์วัดได้จัดมา
อันทานศีลสุขแสวงสิ่งกุศล
บันดาลดลผลครรลองก้องสุดฟ้า
อบรมจิตสำรวมกายกับวาจา
หยุดนินทาฟุ้งฝันเฟื่องเรื่องไม่ดี
อานิสงส์ทำใจใสได้เป็นสุข
ปัดเป่าทุกข์ปลิวห่างหายฟุ้งหน่ายหนี
อดทนได้ข่มความคิดหยุดโดยดี
ยาแรงที่ย้ำหมั่นซ้ำภาวนา
นั่งเดินยืนตื่นจากนอนก่อนขยับ
เตือนกำชับจับในใจไว้เถิดหนา
เหนี่ยวกลางมั่นทุกทุกวันสองเวลา
คือหลับตาและเบิกฟ้ารับอรุณ
#ภาวนา..ภาวนาไปก่อน 😊
  • 10
โฆษณา