มีบัญชีอยู่แล้ว?
วันนี้ 10 มกราคม เป็นวันแรกที่ ศบค. ประกาศการระบาดโควิด ในประเทศไทย เป็นระลอกใหม่ 🥳
วันนี้ ในที่สุดก็ยอมเปลี่ยน การนับยอดผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่ จาก 1 เมษายน 64 มาเริ่มดูและนับยอดสะสม จากวันที่ 1 มกราคม 2565 เข้าสู่ยุค โอมิครอน เสียที
สถิติการ แพร่ระบาด ระลอกใหม่ เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2565 มียอดสะสม รายวันดังนี้
01 มค - ป่วย 3,011 ราย ตาย 10 ราย
02 มค - ป่วย 3,112 ราย ตาย 12 ราย
03 มค - ป่วย 2,927 ราย ตาย 18 ราย
04 มค - ป่วย 3,091 ราย ตาย 12 ราย
05 มค - ป่วย 3,899 ราย ตาย 19 ราย
06 มค - ป่วย 5,775 ราย ตาย 11 ราย
07 มค - ป่วย 7,526 ราย ตาย 19 ราย
08 มค - ป่วย 8,263 รายตาย 14 ราย
09 มค - ป่วย 8,511 ราย ตาย 12 ราย
10 มค - ป่วย 7,926 ราย ตาย 13 ราย
แล้วตกลงว่า จะเรียกว่า ระลอกที่เท่าไร กันดี บางคน เรียก ระลอก 5 บางคน เรียก ระลอก 4 จึงดูที่คำว่าระลอกหรือเวฟคือคลื่นของกราฟ ที่เรียกว่าระลอก คือ มีการแพร่ระบาดมาเป็นคลื่นของกราฟ มีสูงขึ้นสุดแล้วและลดลงมาต่ำ เป็น 1 เวฟหรือ 1 ระลอก ของระดับโลกยอดค่อนข้างชัดเจน กราฟชัดมากยอดผู้ป่วยรายวันขึ้นลงชัดเจน ปัจจุบัน การแพร่ระบาดระลอกใหม่ เวฟ 4 ของโลก ทำลายสถิติทุกวันยังไม่รู้ว่าจะถึงจุดสูงสุดวันไหน
ส่วนของประเทศไทย
1️⃣ระลอกแรก เกือบปี มกราคมถึงกลางเดือนธันวาคม 63 มีป่วยประมาณ 4,237 ราย ตายไป 60 ราย เชื้อที่ระบาดเป็นสายพันธุ์ อู่ฮั่น เริ่มจาก สนามมวย บ่อน สถานบันเทิง
2️⃣ระลอกสอง 15 ธันวาคม63ถึง 31 มีนาคม64 ป่วยประมาณ 24,626 รายและเสียชีวิตไป 34 ราย ปิดทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เชื้อที่ระบาดเป็นสายพันธ์ อู่ฮั่น เริ่มจากแรงงานเถื่อนทำงานตลาดสด สถานบันเทิง
3️⃣ ระลอกที่สาม เมษายนถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2564 มีผู้ป่วย 2,210,612 ราย เสียชีวิตไป 21,675 ราย เชื้อที่ระบาดเป็นสายพันธุ์อัลฟ่า และเดือนมิถุนา มีสายพันธุ์ เดลต้า เข้ามาค่อยๆเบียด แทรกจนครองประเทศ เริ่มจาก สถานบันเทิง เทศกาล บ่อนการพนัน ฯ
อนึ่ง มีผู้พยายามแยก ระลอกสาม เป็นสายพันธุ์ อัลฟ่า ระลอก 3 และเดลต้า ระลอก 4 แต่เป็นเนื้อเดียวต่อเนื่องกัน และยอดผู้ป่วยเรานับจาก 1 เมษา มาตลอด มันแยกเป็น เวฟ 3 และ 4 ไม่ได้ ไม่รู้ช่วงไหน เชื้อเดลต้ามาประมาณเดือนมิถุนายน ค่อยๆเบียดเชื้ออัลฟ่า
แต่ระลอกใหม่ นี่ชัดเจนเพราะสถานการณ์ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ผู้ติดรายใหม่ลดลงทุกสัปดาห์ จนรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และยอดผู้ติดก็ยังลดลงต่อเนื่องจนยอดต่ำที่สุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
หลังจากวันที่ 28 ธันวาคม 2564 จึงเกิดการระบาดของเชื้อ Omicron แล้วยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันก็กลับเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงควรถือเป็นสิ้นสุด ระลอกสาม เข้าสู่ระลอกที่ 4 และเพื่อการทำข้อมูลที่ง่ายจึงเลื่อนให้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นวันเริ่มระลอกใหม่
ในระลอกสาม สถิติสูงสุด คือ
มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นมากถึง 2,210,612 รายและยอดเสียชีวิตมากถึง 21,675 ราย
วันที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือวันที่13/08/64พบผู้ติดเชื้อ 23,418คนและวันที่มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากที่สุดคือวันที่18/08/64พบผู้ติดเชื้อเสียชีวิต312คน
และเดือนสิงหาคม มีป่วยสะสมมากที่สุดที่ยอด 607,442 ราย/เสียชีวิต 6,732 ราย
ในระลอกใหม่ในยุค Omicron นี้ เรื่องยอดผู้ป่วย ที่ดูจากสถานการณ์รอบโลก แล้ว คงยากที่จะควบคุม ไว้ได้มีการทำลายสถิติในทุกประเทศ และยอดรวมของโลกทุกวัน เพียงแค่หวังว่า ผลจากการที่ไทยเราได้มีการฉีดวัคซีน สะสมมากกว่า 104 ล้านโดส คงช่วยเรื่อง อาการไม่หนักมาก และเรื่องป้องกันการเสียชีวิต ให้น้อยกว่า ระลอกที่สามได้
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมา ที่เริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้น ไทยเรายังตั้งรับไม่ดีพอ มีสัดส่วน การนำผู้ป่วยที่ไม่มีอาการและอาการน้อย เข้าสู่ระบบการรักษาในระบบสุขภาพรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 20,929 ราย
เป็นโรงพยาบาลหลัก 13,859 ราย
โรงพยาบาลสนาม 6194 ราย
แยกกักตัวที่บ้าน 1047 ราย
จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้นกว่าครึ่ง เข้ามาดูแลรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหลัก มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามและแยกกักที่บ้าน
ซึ่งถ้าไม่มีการปรับและวางระบบที่ดีตั้งแต่แรก จะเป็นปัญหาเตียงเต็ม สถานที่รักษาไม่เพียงพอเหมือนช่วงเดือนมิถุนายน -กันยายน2564
ดังนั้น ต้องวางระบบให้ดี
รพ.สต. - พร้อมดูแล HI และ CI
ทุกอำเภอ มีเตรียม รพ. สนาม ไว้
ระบบคัดกรอง และการพิจารณาแนสทางรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย
การวางระบบการสื่อสาร การสร้างพลังความร่วมมือ ของหน่วยสนับสนุน และ อสม. และราษฎรจิตอาสา ในหน้าที่ต่างๆ
ขอให้ประเทศไทย ผ่านพ้นวิกฤติ และมีหนทางที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด ได้ในที่สุด เพราะเราต้องอยู่ด้วยกันโดยเศรษฐกิจต้องเดินหน้าไปได้ด้วย .💖🇹🇭
อนึ่งบทความนี้ขอขอบคุณ อาจารย์หมอและทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ เปื่อยเอาข้อมูลโน่นนิด นี่หน่อยมาแปะรวมๆเขย่าใส่เข้ากันไว้
เหตุที่เขียน เพราะ มีหลายคนพูดถึง ระลอก 4 และ ระลอก 5 ตามที่บรรดาท่านเกจิฯ ได้ให้สัมภาษณ์ ฟังแล้วสับสน แยกไม่ถูกว่า แต่ละ ระลอก เขานับจากไหนถึงไหน ทำไมถึงนับ และมีผู้ป่วยเท่าไร ส่วนมากก็ฝอยกันไป ตามเกจิฯ ว่า ตามสื่อลง แล้ว เลยงงไปด้วย เลยเขียนเล่นลงมาให้เป็นข้อมูลพิจารณา โดยทั่วกัน
แต่ว่าไม่ว่า 4 หรือ 5 ก็ต้องระวัง อย่าไปติด กับเขา เปื่อยเอง ในระลอกใหม่ มีคนรอบข้างที่รู้จัก ติดไป สองครอบครัวแระ ส่วนตัว ไปตรวจ ยังรอด แต่จะรอดได้นานเท่าใด ?
สุดท้าย น้องลิซ่า ฝากขอบคุณ บลิ้งค์ทุกท่าน ที่ช่วยกันกดรีวิว เพลง LALISA จนได้ผ่าน 400 ล้านวิวในสี่เดือน และเพลง MONEY ก็ผ่าน 400 ล้าน วิว ในสามเดือน ขอบคุณแทนน้องลลิสา มโนบาล ด้วยครับ
  พี่ข้าว🌾B📣KN
  ดื่มไวน์เยอะ ๆ พี่ กันได้😌
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ทำไมคิงชาร์ลส์ที่ 3 หลังขึ้นครองราชย์ ถึงต้องจ่ายค่าเช่าพระตำหนัก ให้กับเจ้าชายวิลเลียม
   5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญาพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้งเชื้อโควิดทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า ทั้ง 5 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล)
   รู้จัก Too Big to Fail บริษัทที่รัฐบาล ไม่มีวัน ปล่อยให้ล้ม ปกติแล้วถ้าบริษัทขาดทุนต่อเนื่อง จนกระแสเงินสดหมดไปจากบริษัท ก็อาจจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย และอาจจะต้องปิดกิจการลง
   ภาพถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ถามว่าทำไมถ่ายด้านหลัง อันนี้แปลกจริงเพราะไม่ว่าในยุคสมัยใดคนเราก็ไม่นิยมถ่ายภาพด้านหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายครึ่งตัวก็มีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ถูกถ่ายได้
   ดูทั้งหมด