10 ม.ค. 2022 เวลา 17:14 • ความคิดเห็น
คำเฉลยมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วครับ เราอาจลองมองและสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัวรวมถึงมนุษย์แล้วจะเห็นว่า มีอะไรที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กำลังทำเหมือนกัน วางเรื่องศาสนา หรือปรัชญาเอาไว้ก่อน แล้วมองด้วยใจแห่งความเป็นจริง
แล้วคุณจะรู้ว่าเราและสิ่งมีชีวิตทั้งโลก กำลังขยายตัวเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล นี่คือสิ่งที่เราเป็นมาตลอดคือ การสำรวจ เรียกได้ว่าเราคือนักบริโภคข้อมูลเลยก็ว่าได้
หรือลองสำรวจตัวเองก็ได้ครับว่าผมพูดถูกหรือไม่ โดยลองทำอะไรก็ได้ครับที่เป็น เรื่องราวใหม่ สิ่งใหม่ วัตถุใหม่ คุณจะมีความสุขขึ้นมาทันที นี้แหละครับหน้าที่ ที่ถูกกำหนดมาให้เราคือ นักสำรวจดวงดาว
โฆษณา