11 ม.ค. 2022 เวลา 04:47 • บันเทิง
1. หากหนังโป๊เสรี มันแปลว่าเราส่งเสริมตลาดที่ว่านี้ เท่ากับว่าเราควรส่งเสริมทั้งระบบ หาไม่แล้วก็จะส่งผลให้เกิดตลาดมืด by product ตามมาอีกอยู่ดีครับผม อาทิเช่น ต้องเปิดเสรีสถานค้าประเวณี, เปิดเสรี Sextoys ครับผม
2. ต้องเข้าใจว่าการเปิดเสรีข้างต้น จะเป็นการส่งออกวัฒนธรรมคนในชาติในสายตาประชาคมโลกครับผม
3. การเปิดเสรีย่อมจะเกิดการแข่งขัน ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องสร้างกลไก เพื่อมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และยังต้องควบคุมการผลิตในส่วนที่อาจจะออกนอกลู่นอกทางครับผม รสนิยมผู้เสพมีหลากหลาย ดาร์ก ไปจนถึงดิบเถื่อนครับ และการเปิดเสรี by product ก็ต้องมีการจำกัดโควต้า และพื้นที่ควบคุมอีกด้วยครับ และยิ่งมีช่องทางแบบนี้ ก็ไม่พ้นจะเกิดการซื้อขาย และการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกครับผม
ขอบคุณคำถามครับผม
โฆษณา