11 ม.ค. 2022 เวลา 11:37 • ไลฟ์สไตล์
สวดมนต์ นั่งสมาธิให้ใจนิ่ง ๆ เดี๋ยวจะรู้จักตัวเอง ว่ามีอารมณ์ต่าง ๆ ผ่านไปมามากมายเลยครับ 👼
โฆษณา