ดูจากสิ่งที่ตัวเองชอบ ตัวเองทำ ตัวเองสนใจ
ฟังในสิ่งที่ตัวเองพูด คิดตามในสิ่งที่ตัวเองคิด
และดูผลของชีวิตของเราว่าเรา มีความสุขไหม
  • 1
โฆษณา