12 ม.ค. 2022 เวลา 04:34 • ปรัชญา
รักตัวเองให้มากขึ้นหากิจกรรมที่เพิ่มทักษะ เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับตัวเอง เพื่อตัวเองและคนที่เหมาะสม
การที่เขาไม่รักเราเราปรับทัศนคติเป็นรูปแบบเพื่อนแทน เพราะการที่เขาไม่รักเราคือเป็นความโชคดีที่เขาบอกให้เรารู้ว่าเราทั้งคู่เคมีไม่ตรงกันและเขาจะไม่พยายามเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นคงอยู่ เป็นความโชคดีที่คุณจะไม่เสียเวลา
คติที่ทำให้เข้มแข็ง
จริงๆ คุณไม่ได้เสียอะไร คนที่เสียจริงๆ คือ เขา เสียคนที่รักเขาที่สุดไป แต่เขาก็มีน้ำใจที่ให้อิสระกับคุณในการเลือกใช้ชีวิตและเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณได้ต่อไป ไม่กั้ก ไม่เผื่อเลือก
โฆษณา