12 ม.ค. 2022 เวลา 04:40 • ความคิดเห็น
ธรรมชาติของสมอง+สัญชาติญาณของมนุษย์เราในเรื่องการจดจำและให้ความสำคัญหรือจำได้แม่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลบๆ เรื่องที่สะเทือนกับจิตใจ เรื่องเกินจริง ทำไมเป็นแบบนั้น
เพื่อปกป้องตัวเอง และคาดเดาสถานการณ์ที่เป็นภัยกับชีวิตเพื่อความอยู่รอด
โฆษณา