12 ม.ค. 2022 เวลา 05:39 • ไลฟ์สไตล์
ทั้งจริงและไม่จริงครับ แต่ผมการยอมความจริงได้ไว มันก็ทำให้เราสบายใจมากขึ้น ใช้ชีวิตต่อไปง่ายขึ้นครับ
โฆษณา