12 ม.ค. 2022 เวลา 08:40 • ปรัชญา
สั้นๆ ค่ะ
- เรารักเขาที่เขารักเรา..หรือเปล่า
๐ ถ้าใช่ เลิกได้ง่ายๆ เลย เพราะเขาไม่รักเราแล้ว
- เรารักเขา เพราะเรารักเขา ไม่ได้ขึ้นกับว่าเขาจะรักเราหรือไม่
๐ อันนี้ เรารักเขาต่อไปด้วยใจปกติ
..ไม่ทุกข์ ไม่โศก
ขอบคุณคำถามมากๆ นะคะ
โฆษณา