12 ม.ค. 2022 เวลา 14:43 • ครอบครัว & เด็ก
วัยเด็ก วัยรุ่น เป็นวัยที่สดใส ได้ใช้ชีวิตของตัวเอง ยังไม่ต้องมีภาระ และยังมีความหวัง ยังมีอนาคตรออยู่ อย่าได้ทำลายความหวัง ความสดใส อย่าทำลายเส้นทางสู่อนาคตของตัวเองไปเลยนะ เก็บเกี่ยวชีวิตให้เต็มที่ และอย่าลืมที่จะวางรากฐานให้ชีวิตตัวเองในอนาคต
เพราะเมื่อวัยนึง เราอาจต้องตกงานเพราะอายุมาก หางานไม่ได้เพราะอายุเกิน ประสบการณ์และความสำเร็จมากมายที่เคยผ่านมา ความมุ่งมั่น ความตั้งใจมากมายเพียงใด ก็ไม่มีความหมาย ทุกอย่างแพ้เลขของอายุ และเราต้องแบกภาระที่ไม่อาจวางลงได้เลย ไม่มีอนาคตสดใสใดใดรออยู่แล้ว ชีวิตเรากลับไม่ใช่ของเรา
นี่แหละอีกหนึ่งสิ่งที่อาจต้องเผชิญกับโลกใบนี้
โฆษณา