ลองฟังอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราได้
ลองใช้เวลาว่างอ่านหนังสือที่เพิ่มพลังบวก
ลองหาสิ่งที่ดีหรือคุณค่าในตัวงานที่ทำว่าเกิดประโยชน์อย่างไรหรือมีผลต่อเป้าหมายของเรายังไงบ้าง น่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันในการทำงานได้ดี และอาจจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้น
โฆษณา