13 ม.ค. 2022 เวลา 08:37 • ความคิดเห็น
ผมชอบข้อความนี้ครับ
3
there are two kinds of people in the world — cowards and conquerors
คือ มีคนในโลกอยู่แค่สองประเภท — คนกล้าหาญ กับ คนขี้ขลาด
1
ข้อสังเกตส่วนตัวของผมคือ
“หน้า”: อัตตา หรือ ego
“ใจ”: ความกล้าหาญ
คนจริง คือ คนที่ “หน้า” เล็ก, แต่ “ใจ” ใหญ่!
ส่วนคนขี้ขลาดจะชอบแสวงหาอำนาจ!
ที่ “หน้า” ใหญ่, แต่ “ใจ” เล็ก !!!
โฆษณา