เป็นประโยคที่อ่านเจอจากหนังสือนิทานเซน ฉากที่พระเซนสองรูปกำลังพูดคุยกัน แล้วชี้ไปที่ถังน้ำซึ่งวางอยู่กลางลานวัดในตอนกลางคืน
" พระจันทร์อยู่ในน้ำพระจันทร์ไม่เปียก ในถังน้ำมีพระจันทร์น้ำไม่ล้น "
2ถูกใจ
2.7Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...