ลองลดระดับเสียงของโลก แล้วฟังตัวเองบ้าง
ว่าความสุขจริงๆแล้วอาจจะแค่ความสบายใจ
1
  • 5
โฆษณา