13 ม.ค. 2022 เวลา 17:28 • การศึกษา
ไม่มีคนคบ เพราะไม่รับน้อง เรียน เดิน คนเดียวถึงปี 3 ท่องในใจอยากเดียวคือ รีบจบ อยากทำงานหาเงินแล้ว
โฆษณา