จงให้แสงสว่าง ให้ความรู้ ให้กำลังใจกับผู้อื่นเหมือนเวลาที่คุณจุดเทียนไว้พระ คุณเคยมั้ยเวลาที่คุณจุดเทียนและนำมาวางที่เชิงเทียนของวัด หรือลานวางเพื่อวางเทียน แล้วมองไปเห็นเทียนเหล่านั้นดับหมด
เมื่อคุณต่อแสงสว่างนั้นด้วยไฟเทียนของคุณ เมื่อเทียนคุณดับในขณะนั้นคุณยังสามารถต่อจากแสงไฟเทียนรอบๆ เทียนของคุณได้
เช่นเดียวกันกับการให้ที่กล่าวไว้ข้างต้น
ข้อคิด...แสงสว่างจากไฟเทียน, JPamela,2565
หากคุณรู้จักให้แสงสว่างกับคนอื่น คุณจะห่างไกลจากความมืดมิด
หากคุณให้ความรู้ คุณจะมีความเชี่ยวชาญและจดจำความรู้นั้นไปได้ตลอด
หากคุณรู้จักให้กำลังใจ คุณจะมีเพื่อนข้างกายที่ไม่คิดทำร้ายคุณอยู่เคียงข้าง
หากคุณให้อภัยคนอื่น คุณจะได้มิตรภาพและเพื่อนเพิ่มขึ้น
หากคุณทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวคุณเองคุณจะมีประสบการณ์และทักษะขึ้นอีกมากมาย
ดังนั้นเวลาที่ได้เห็นไฟของเปลวเทียนจึงทำให้รู้สึกว่าการเป็นผู้ให้ คือสิ่งที่เป็น infinity ของผลลัพธ์
#EasyouCanDo
โฆษณา