ไม่กลัวนะคะแต่แค่ไม่รู้​จะเริ่มยังไงหรือเราจะเข้าหาเขาร。ปแบบไหนเพราะ First Impression มันก้เป็นอีกตัวที่เร้าจะตัดสินเรา
โฆษณา