คำถามกว้างมากค่ะ ดังนั้นเราขอให้ทัศนะแบบนี้ค่ะ
1. การจ้างงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ จ้างรายวัน จ้างชั่วคราว จ้างเหมา จ้างประจำ การจ้างทุกประเภท อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมไปถึงกฎหมายแพ่งพาณิชย์ กิจการมีหน้าที่ทุกประการตามกฎหมายระบุ แถมโทษบางประการนั้น ไมใช่เพียงปรับ แต่ระวางโทษไว้ถึงจำคุกทีเดียว
2. แน่นอนว่าการจ้างงาน คือ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ที่มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน ด้านเวลา แรงกาย แรงใจ พลังสมอง จากพวกเขาเหล่านี้ ผู้ประกอบการจึงต้องคิดหาวิธีให้พวกเขาส่งมอบสิ่งที่คาดหวัง ให้ได้ตามที่เราคาดหวัง และจะยิ่งดีหากได้เกินกว่าที่คาดหวัง
3. สิ่งสำคัญคือ กิจการต้องรู้จักวิเคราะห์ความจำเป็นในงานแต่ละอย่างด้วยค่ะ ว่าจำเป็นต้องจ้างจริงๆ ใช่หรือไม่ ไม่จ้างได้หรือไม่ คำถามเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นก่อนเสมอ หรือหากจำเป็นต้องจ้าง จะใช้รูปแบบใดในการจ้าง งานบางอย่างควรจ้างเหมา แต่งานบางอย่างอาจจำเป็นต้องจ้างประจำ
ในมิติทางเศรษฐกิจ ยิ่งมีการจ้างงานยิ่งดี แต่ผู้ประกอบการแรกตั้ง หรือกำลังตั้งไข่ หรือยังไม่นิ่ง ต้องคิดเรื่องนี้ให้หนักค่ะ ด้วยเหตุที่คุณกำลังจะต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกเขาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ใช่พวกเขาต้องมารับผิดชอบชีวิตคุณ (ผู้ประกอบการ)
3 ถูกใจ
221 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา