14 ม.ค. 2022 เวลา 08:47 • ความคิดเห็น
การกระทำ และ เจตนา ครับ
และคนส่วนมากการกระทำจะไม่ค่อยตรงตามที่ตนเจตนา เพราะมีอารมณ์และตรรกะต่างๆทั้งที่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมเข้ามาผสมปนกันครับ
ดังนั้นจะเห็นธาตุแท้คนต้องสังเกตุ ศึกษา และ เข้าไปพูดคุยครับ ทั้งตัวคนที่คุณอยากรู้จักและคนรอบๆตัวเขาครับ ก็จะพอประเมินได้คราวๆครับ
จากหลักธรรมชาติทุกคนมีความน่าจะเป็นหลายแบบครับ
ก่อนรู้จักคนอื่นเรารู้จักตัวเราเองหรือยังนี่สำคัญครับเพราะถ้าเรารู้ตัวเอง เราก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นครับ
แล้วสุดท้ายเราจะอาจจะหมดคำถามที่ว่า เขาทำแบบนั้นทำไมครับ
การที่เราลำบากแล้ว เวลานั้นตัดสินคนได้ระดับนึงครับเพราะเวลาเราลำบากจิตเรามักปิดกั้นและมองคนอื่นสบายหมดครับ
โฆษณา