ถ้ามีทางเลือกแค่จบ ก็คงต้องยอม
เสียดายก็เสียดายนะ แต่ถ้าใช้เวลานานกับการเสียดายอดีต ในลำดับถัดมาเราคงต้องเสียดายเวลาของอนาคต
  • 1
โฆษณา