เงิน. กับ ความรัก ผมเลือกเงิน
ชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต การทำงาน ร่างกายคนเราต้องทานข้าว ดื่มน้ำ และ คัดสรรสิ่งของที่ดี และ มีประโยชน์ เพื่อบริโภค
ความรักเราไม่ต้องขวนขวาย หรือ ไขว่คว้า วิ่งตามหามัน เพราะเราทุกคนสร้างมันได้ด้วยการรักตัวเองก่อน
1 ถูกใจ
65 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา