อันที่จริง วัยเดียวกันก็ยังมีช่องว่างได้มากเหมือนกัน
อย่างชีวิตคู่ ถ้ามีความต้องการที่เหมือนๆกัน รสนิยมเดียวกัน มันก็ลงตัวได้
คนต่างวัย หากชอบอะไรเหมือนกัน ก็ไม่เกิดช่องว่าง การมีช่องว่างอาจเกิดจากการไม่ไดศึกษาความชอบของอีกฝ่ายมากกว่า การปรับ การรู้ว่าอีกฝ่ายชอบหรือไม่ชอบอะไร อันนี้ก็ไม่เกิดช่องว่าง ทำให้คุยกันรู้เรื่อง
อยู่ที่ว่าคุยกันเรื่องอะไร ถ้าคุยกันในเรื่องที่ทั้งคู่มีข้อมูลเหมือนกันก็ไม่มีช่องว่าง การถาม การอธิบายจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในการทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน จำเป็นที่จะพูดคุยกันให้กระจ่าง
หากใช้อารมณ์คุย มันก็ไม่รู้เรื่อง จะไปต่อกันยังไง หากต่างคนต่างเอาแต่ใจ วัยเดียวกันก็เป็นนะ
หรือไปถามคนอื่น บุคคลที่สาม ทำตามคำแนะนำ ของคนอื่น ก็พังพาบ เข้าไปอีก ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่ เพื่อนสนิท คนรอบข้าง ถ้าเอาเป็นแค่ข้อมูล ก็ได้ แต่ถ้านำมาใช้ในการตัดสินใจ ก็เอวังค่ะ
ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิดค่ะ ไม่ใช่เอาเรื่องวัยมาเป็นตัวตั้ง อยู่ที่ใครต้องการ อะไร แล้วอีกฝ่ายคิดเห็นอย่างไร
ช่องว่างเกิดจากอุปนิสัยใจคอของคน และหากหมดรักกันก็ทำให้วัยคือข้ออ้าง แค่นั้นเอง
1 ถูกใจ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา