15 ม.ค. 2022 เวลา 03:47 • การเมือง
ใครก็ได้ ที่มีความเป็นคน ไม่ใช่ควาย
โฆษณา